Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL

Ajankohtaista

Olemme tyrmistyneinä saaneet lukea 21.5.2013 Iltalehdessä olleen jutun otsikolla ”Taisto työläisten sieluista” (s. 8). Emme ota kantaa siihen kuka tai ketkä ovat työläisen asialla tahi eivät. Sen kuitenkin selkeästi toteamme, että tapa, jolla jutussa TE-toimistojen työ ja henkilöstö vedettiin näkemyksiään esittäneen toimittajataustaisen kansanedustaja Maria Tolppasen lausunnoissa esiin, oli tyrmistyttävä ja täysin vastuuton. Työtään tekeviä vastuullisia arjen puurtajia siinä ei ainakaan arvostettu.