« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liiton esittely

Liiton esittely

Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL

Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry on Työ- ja elinkeinohallinnon (TEM)-toimialalla toimiva prolainen ammattijärjestö. Liiton jäsenyys pohjaa hallinnonalan sektorilla työskentelyyn, eikä ole koulutuspohjaan. Alueellisia Jäsenyhdistyksiä on  15 ja ne pohjautuvat nykyisten ELY-keskusten toiminta-alueisiin.

Liitto on perustettu v.  1944 työvoimahallinnon henkilöstön työelämään, työehtoihin, työymparistön muutoksiin ym. vaikuttamiseen jäsenten parhaaksi. Nämä tarpeet ovat edelleen olemassa. Erityisesti tässä ajassa korostuvat suuret työelämän muutokset ja muutosten laajat vaikutukset henkilöstöön ja sen asemaan.

THHL on koko olemassaolonsa ajan ollut ja on merkittävä vaikuttaja työvoimapolitiikan ja sen hoidon kehittämistyössä niin jäsenten kuin asiakkaidenkin näkökulmaa esillä pitävänä.

Tavoite on parhaan tietomme, taitomme ja mahdollisuuksiemme mukaan vaikuttaa TEM-hallintoon vaikuttavien nopeiden yhteiskunnallisten ja työelämän muutosten suuntiin jäsenten parhaaksi.

THHL valvoo etujasi

THHL on jäsenten etu- ja palvelujärjestö. Tehtävänä on varmistaa jäsenille kilpailukykyiset palvelussuhteen ehdot, sekä ylläpitää ja edistää jäsenten työhyvinvointia. Liiton keskeiset arvot ovat avoimuus, luotettavuus, muutosvalmius  ja yhdenvertaisuus.

THHL edustaa jäseniä TEM-hallinnonalan  erilaisissa neuvottelupöydissä, hankevalmisteluissa ym. työryhmissä, yhteistoimintaryhmissä ja muissa paikoissa, joissa tarvitaan henkilöstön ja hallinnonalan, sekä tehtävien tuntemusta ja asiantuntijuutta. THHL ottaa kantaa, kirjelmöi ja tekee taustatyötä hallinnonalaa ja työvoimapolitiikkaa koskevissa asioissa, joilla on vaikutuksia jäsenistön arkeen, myös yhdessä PROn kanssa.

Jäsenet työskentelevät TE-toimistoissa, ELY-keskuksissa, sekä  mm. erilaisissa palvelukeskuksissa, yhteispalveluissa ja te-palveluiden piloteissa.

Toimimme lähellä jäsentä. Kaikissa työyksiköissä on THHL:n prolainen yhdyshenkilö, joka välittää jäsenelle liiton tiedotteita ja muita viestejä. Jokaisen jäsenen käytettävissä ovat myös oman yhdistyksen alueluottamusmiehet sekä kaikki yhdistyksen toimijat. Alueellisten toimijoiden tukena on kattava joukko työelämän ja hallinnon asiantuntijoita.

Kaikilla yhdistyksillä on omat edustajansa THHL:m hallituksessa. Liiton edustajia on mukana niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti eri yhteistoimintaryhmissä. THHL on varsin tukevasti TEM-hallinnon toimialan vaikuttajana ajamassa jäsenten etuja.

THHL.lla on vuoden  2019 alusta alkaen edustajat myös PROn hallintoelimissä mm. edustajistossa, valtion sektorialalla sekä valtiosektorin neuvottelukunnassa. Myös joillain alueilla PROn aluejohtokunnissa on THHL-toimijoita.

THHL kouluttaa ja pitää ajan tasalla

THHL järjestää henkilöstön edustajille koulutusta sekä  liiton että PROn toimesta. Jäsenten ammattiyhdistyskoulutusta järjestetään alueyhdistysten ja PROn alueiden toimesta.

THHL:lla on oma stipendirahasto, josta jaetaan joka toinen vuosi (parillisina vuosina) stipendejä jäsenille omaehtoiseen jatko- ja täydennyskoulutukseen.

 


27.2.2021 klo 03:02:55