« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liiton esittely » Matkustusohjesääntö

Matkustusohjesääntö

Matkustusohje vuodelle 2020
 


1.
PÄIVÄRAHAT

 • Hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa matkakustannusten korvaamisesta tehtyä virkaehtosopimusta.
 • Liiton palkalliseen ay-koulutukseen osallistuville maksetaan edustajakokouksen päätöksen mukaisesti kurssipäivärahana 15.00 €/kurssipäivä.
 • Liiton järjestämään viikonloppukoulutukseen osallistuville maksetaan virkaehtosopimuksen mukaiset päivärahat.
 • Liitto maksaa etukäteen sovitut koulutuspakettien kustannukset. Mikäli osallistuja haluaa matkustaa kurssipaikkakunnalle jo koulutusta edeltävänä iltana, hän maksaa ylimääräisen majoitusvuorokauden itse.

2.
MATKAVUOROKAUSI SEKÄ MATKAN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

 

 • Matkavuorokausi on matkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä alkava 24 tuntia kestävä jakso.
   

3.
OSAPÄIVÄRAHAN JA KOKOPÄIVÄRAHAN TUNTIRAJAT

 • Osapäiväraha suoritetaan, kun matka on kestänyt yli 6 tuntia.
 • Kokopäiväraha suoritetaan, kun matka on kestänyt yli 10 tuntia.
 • Kun matka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ajan (24 tuntia) ja virkamatkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, se oikeuttaa uuteen osapäivärahaan.
 • Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kuudella tunnilla, se oikeuttaa uuteen kokopäivärahaan.
   

4.
MATKUSTUSTAVAT

 • Matka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin huomioon ottaen matkan ja asianomaisen hoidettavaksi määrättyjen tehtävien tarkoituksenmukaisen suorittamisen on mahdollista. Matkan kokonaiskustannuksia arvioitaessa on otettava huomioon paitsi matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha, majoittumis- tai hotellikorvaus, työntekijän mahdollinen matka-ajan palkka ja muut matkakustannusten korvaukset, myös oman kulkuneuvon käyttämisellä mahdollisesti saavutettu ajansäästö. Matkalaskuun on tarvittaessa liitettävä kirjallinen kustannusten vertailulaskelma.
 • Matkasta ei suoriteta korvausta enempää kuin mitä olisi ollut maksettava, jos matka olisi tehty edullisimmalla tavalla.
   

5.
ULKOMAAN MATKAT

 • Ulkomaan matkojen osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa virkaehtosopimusta.

   

6.
MATKAN VARAAMINEN JA MATKAEHDOT

 • Matkat tulee varata liiton antamien erillisohjeiden mukaisesti. Matkan voi peruuttaa kuluitta 14 vrk ennen lähtöä. Peruutuksesta 13 - 2 vrk ennen lähtöä veloitetaan 50 % koko matkan hinnasta. Myöhemmin kuin 2 vrk ennen lähtöä peruutetut matkat veloitetaan kokonaan. Matkan voi peruuttaa myöhemmin kuin 13 vrk ennen lähtöä ilman kustannuksia oman tai läheisen henkilön sairastumisen perusteella. Este on todistettava asianmukaisella lääkärintodistuksella.
   

7.
MATKALASKUT

 • Matkalaskut tehdään mahdollisimman nopeasti ja palautetaan liiton toimistoon. Matkalaskuihin tulee merkitä kaikki kustannukset. Matkalaskulomake tulee täyttää kuulakärkikynällä tai muulla vastaavalla tavalla. Laskuun tulee liittää tositteet aiheutuneista kustannuksista, esim. taksikuitit, lentoliput, paikkaliput yms.

16.4.2021 klo 16:22:09