« tillbaka Skriv ut

Sivun sijainti: Etusivu » På svenska

På svenska

Arbets- och näringsförvaltningens personalförbund ANPF


Arbets- och näringsförvaltningens personalförbund ANPF rf är en fackförening inom arbets- och näringsbranschen. Medlemskap i föreningen baserar sig på arbete inom administrationsbranschen och inte på utbildning. Sammanlagt finns det 17 stycken medlemsföreningar.

Medlemmarna i föreningen är anställda på arbetskraftsbyråer, TE-centraler, olika servicecentraler samt inom arbets- och näringsministeriet (TEM). Våra medlemmar arbetar bl.a. som arbetskraftsrådgivare, sekreterare på kontor samt arbetskraftsinstruktörer.
ANPF representerar sina medlemmar i olika möten, arbetsgrupper och samarbetsorgan inom TEM-administrationsbranschen, såväl som inom andra områden där man behöver expertis av branschen. ANPF tar även aktivt ställning till varierande ärenden som påverkar medlemmarnas vardag.

I alla arbetsenheter finns en kontaktperson för ANPF, som ser till att olika tillkännagivanden samt meddelanden når medlemmarna. Var och en av våra medlemmar kan vid behov även vända sig till såväl lokala förtroendemän, som till de övriga aktörerna inom föreningen.

Föreningarna har även sin egen representant i förbundets regering och förbundet har i sin tur en representant i Pardias regering. Såväl på en lokal, regional samt nationell nivå har förbundet dessutom aktiva representanter inom de olika samarbetsorganen. ANPF jobbar som en aktiv och inflytelserik aktör för att driva sina medlemmars intressen.

Kontaktuppgifter:


16.4.2021 klo 17:39:36